Výcvik

Zaměřuji se na nácvik poslušnosti a stop

Začátečníkům pomůžu s nácvikem základní ovladatelnosti či odstranění neřestí Vašeho pejska. Lekce probíhá po dohodě na předem určeném místě.

Pokročilým pomůžu s přípravou na zkoušky či závody (poslušnost, stopa)

Pracuji se všemi rasami a psi všech věkových kategorií